Переваги комплесних добрив

Комплексні добрива – це добрива, що містять не менше двох елементів живлення. Застосовуються як різні підживлення в період вегетації з основним передпосівним внесенням залежно від клімату та типу ґрунту. Комплексні добрива поділяються на рецептурні, компаундовані та змішані за способом виробництва, докладніше можна дізнатися на сайті https://nivaton.com.ua/.

Різновиди комплексних добрив

Комплексні добрива містять два, три та більше елементів живлення: азот, фосфор, калій, магній, сірку та різні мікроелементи.
Розрізняють подвійні добрива (фосфорно-калійні Р+К, азотно-фосфорні N+P, азотно-калійні N+K) та потрійні (азотно-фосфорно-калійні N+P+K).

За способом отримання комплексні добрива поділяються на:

 • складний,
 • складна суміш (поєднання),
 • змішування.

За агрегатним станом їх поділяють на:

 • жорсткий,
 • рідина (рідкокристалічний),
 • Суспензійне комплексне (SJCU)

Суспензійне комплексне добриво складається з хімічної сировини у різному стані (твердому, рідкому, газоподібному) з додаванням різних суспензійних добавок та взаємодій.

Складне добриво

Комплексні добрива одержують хімічною взаємодією вихідних компонентів у єдиному технологічному циклі. Кожна молекула або частка складного добрива містить дві або більше поживних речовин.

Переваги комплексних добрив

Вважають, що комплексні добрива у багатьох випадках ефективніші, ніж однокомпонентні. Цьому сприяють такі властивості складних комплексних добрив:

 • Високі концентрації біогенних елементів при низькому (часто повністю відсутньому) вмісті таких баластних компонентів, як натрій, хлор та ін
 • Одне зерно твердого добрива містить кілька поживних речовин
 • Може застосовуватися в посушливих умовах і для добрива культур, чутливих до підвищеного тиску осмотичного ґрунтового розчину

Скорочення витрат на транспортування, зберігання та добрива

Асортимент комплексних добрив

Асортимент комплексних добрив дуже різноманітний. Це пов’язано з тим, що сільськогосподарські культури у кожній ґрунтово-кліматичній зоні вимагають різного співвідношення азоту, фосфору та калію.

Складне добриво

Комплексні добрива отримують шляхом змішування в суміші порошкоподібних однокомпонентних добрив з аміаком, кислотами та іншими азот- і фосфоровмісними продуктами. Крім того, до складу цього виду добрив можна вводити аміак і воду. Основні технологічні операції під час виробництва комплексних добрив:

 • Суміш оригінальних інгредієнтів
 • Амінування сумішей
 • Грануляція, сушіння та темперування готової продукції